Tarieven

Nederlandse Zorgautoriteit

Per 1 januari 2013 zijn de tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici weer landelijk vastgesteld door de NZA. Deze tarieven zijn dus voor alle praktijken gelijk. Daarmee is er een einde gekomen aan de landelijke proef met vrije tarieven voor de mondzorg in 2012.

Tarievenlijst

Op de tarievenlijst via de link van de NZA staan de tarieven van 2015 voor elke behandeling met de daarbij behorende code. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt. Wanneer u dit doet voordat u een behandeling afspreekt, voorkomt u financiële verrassingen achteraf.